Manöverutbildning

För en ökad riskmedvetenhet

Det är vanligt att farliga situationer uppstår, oavsett hur skicklig du är som förare. Hur man hanterar dessa situationer är det som är avgörande i många fall. Bilden av ert företag påverkas i det val som föraren tar i farliga situationer.

Med denna utbildning lär ni er om riskmedvetenhet och ger er kunskap om hur bilen beter sig i farliga situationer. Detta i sin tur hjälper förare ta bättre beslut som för ett företag kan innebära onödiga och kostsamma person- och vagnskador.

 

Mer om utbildningen

Utbildningen är både teoretisk med film och gruppövningar men även praktisk där ni får möjlighet att testa på bilens säkerhetssystem och hur dem beter sig under maximal belastning. Utbildningen omfattar även hur rörelseenergin påverkas vid plötsliga stopp.

Plats och tidsåtgång:

Utbildningen utförs på vår anläggning på Lindövägen 80 i Norrköping. Begär en offert för prisuppgifter och hur vi kan hjälpa ert företag med risktänkande!