Integritetspolicy

Arres Halkbana möter de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om dataskyddsförordningen här: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Arres Halkbana samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både företagets och kundernas intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

Hantering av personuppgifter

När du blir kund kan vi komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand.

Vi sparar informationen så länge du är kund eller har någon annan interaktion med företaget, därefter i 3 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.

Vi samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

Vi lagrar informationen i avsedda system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (t.ex. brandväggar). Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av företaget. Arres halkbana säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Du kan alltid kontakta Arres Halkbana för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Syfte

Vi använder personuppgifterna till kunna kontakta våra kunder och utveckla Arres Halkbanas webbsidor och andra tjänster, ge bra support till våra kunder samt kunna hålla kontakt med dem.

Kommunikation

När du är kund hos oss kan vi komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i servicesyfte. Om du inte vill bli kontaktad via dessa kanaler kan du kontakta oss så plockar vi bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss på telefonnummer 011-16 45 00 eller [email protected]