Risk och attityd-utbildning 

Utbildning för rätt värderingar i trafiken

Som företag är det viktigt hur era fordon och förare uppfattas på vägarna, detta för att det i sin tur påverkar bilden av er verksamhet. Med denna utbildning lär vi er om rätt attityd och värderingar i trafiken, för att erat företags värderingar ska matcha vilka ni är i trafiken.

 

Mer om utbildningen

Hur upplevs ert företag eller er organisation av andra medtrafikanter? Denna utbildning är till för att stärka bilden av er verksamhet ute i trafiken. Mobiltelefonanvändande och stress är dessvärre vanligt i dagens trafik, detta är något som lyfts upp och diskuteras hur föraren påverkas av detta.

För företag vars verksamhet ofta är på vägarna är denna utbildning en bra uppdatering för er trafiksäkerhetspolicy. Om ni inte har någon trafiksäkerhetspolicy, då är det dags! Kontakta oss för bokning av utbildning.

 

Plats och tidsåtgång

Utbildningen kan utföras på vår anläggning, alternativt i era lokaler. 

Begär en offert för prisuppgifter så hjälper vi er!