Vår anläggning 

Vår Halkbana innehar en asfalterad trafikövningsplats samt en utbildningssal. Vår trafikövningsplats gör det möjligt för dig att manövrera fordon på ett säkert och kontrollerat sätt i annars riskfyllda situationer. Givetvis innehar vår utbildningssal flera tomrum samt kök för dig som vill ta med dig egen mat och värma upp.